Theo chinadaily, Hàn Quốc đang rộ lên phong trào trải nghiệm cảm giác 'lên thiên đường.' Những người tham gia trải nghiệm là những người từng có ý định tự tử. Họ được đưa vào trong quan tài giống như một xác chết. (Nguồn: chinadaily)
Theo chinadaily, Hàn Quốc đang rộ lên phong trào trải nghiệm cảm giác 'lên thiên đường.' Những người tham gia trải nghiệm là những người từng có ý định tự tử. Họ được đưa vào trong quan tài giống như một xác chết. (Nguồn: chinadaily)
Theo một thống kê năm 2012, Hàn Quốc là một trong những nước có tỷ lệ người tự tử cao nhất trên thế giới. (Nguồn: chinadaily)
Theo một thống kê năm 2012, Hàn Quốc là một trong những nước có tỷ lệ người tự tử cao nhất trên thế giới. (Nguồn: chinadaily)
Tự tử là nguyên nhân số một gây tử vong cho giới trẻ nước này (ở độ tuổi từ 9 đến 24) trong năm 2012. (Nguồn: chinadaily)
Tự tử là nguyên nhân số một gây tử vong cho giới trẻ nước này (ở độ tuổi từ 9 đến 24) trong năm 2012. (Nguồn: chinadaily)
Tự tử là nguyên nhân số một gây tử vong cho giới trẻ nước này (ở độ tuổi từ 9 đến 24) trong năm 2012. (Nguồn: chinadaily)
Tự tử là nguyên nhân số một gây tử vong cho giới trẻ nước này (ở độ tuổi từ 9 đến 24) trong năm 2012. (Nguồn: chinadaily)

Theo Vietnam+
>> Tin gốc